Adwokat Ewa Joanna Nowacka Kancelaria AdwokackaADWOKAT OD ROZWODÓW - LUBLIN, Chełm, Zamość, Hrubieszów, Biała Podlaska


Co zrobić gdy wydane zabezpieczenie alimnetacyjne w sprawie o rozwód jest niezadawalające?

Po jakim czasie można wnosić o podwyższenie zabezpieczenia alimentacyjnego?
Czy jest sens występować z kolejnym żądaniem?.

rozwód adwokat Lublin

Czy można żądać podwyższenia zabezpieczenia alimentacyjnego w sprawie o rozwód?

W sprawie o rozwód możemy żądać udzielenia zabezpieczenia świadczeń alimentacyjnych np.na rzecz dzieci,bądź tytułem przyczyniania się do zaspokajania potrzeb rodziny (w praktyce na małżonka, bądź małżonka i dzieci). Jeżeli jesteśmy niezadowoleni z rozstrzygnięcia pozostaje nam złożyć wniosek o uzasadnienie, a następnie złożyć zażalenie. Co w sytuacji jeżeli postanowienie jest prawomocne (bądź w wyniku rozpoznania zażalenia, bądź w wyniku jego niezłożenia)?

Możemy wsytąpić z kolejnym wnioskiem w którym będziemy żądać podwyższenia przyznanego świadczenia z kwoty np. 500,00 do kwoty 1 000,00 pln. Oczywiście musimy wykazać, że nastąpiła znacząca zmiana okoliczości,które nie występowały w dacie orzekania. W paktyce do zmiany zabezpieczenia nie dochodzi często. Zmiana musi być znacząca i nie wynikać z zawinionego, z góry zaplanowanego działania strony. Pamiętajmy, że Sąd udziela zabezpieczenia na czas trwania postępowania. Ma ono charakter tymczasowy (do czasu prawomocnego zakończenia postępowania), zaś Sąd o roszczeniu głównym rozstrzyga w orzeczeniu końcowym. Przesłanki,które możemy wskazać występując z kolejnym wnioskiem powinny nastąpić przede wszystkim po uprawomocnieniu się poprzedniego postanowienia.Mogą nimi być: utrada zatrudnienia, pogorszenie się sytuacji zdrowotnej, bądź zmiana miejsca zamieszkania, która generuje znaczne koszty.

Adwokat Lublin