Adwokat Ewa Joanna Nowacka Kancelaria AdwokackaIle kosztuje rozwód w Lublinie? Adwokat od rozwodów Lublin


Jakie są koszty postępowania rozwodowego?

rozwód adwokat Lublin

Ile kosztuje rozwód?

Koszty postępowania rozwodowego zależą przede wszystkim o charakteru zgłaszanych wniosków dowodowych, ilości wniosków o zabezpiezpieczenie, czy skierowania sprawy na mediację. W sprawie o rowód możemy wnosić o dokonanie podziału majątku wspólnego, czy eksmisję małżonka.

Opłata od pozwu o rozwód wynosi 600,00 pln. Jeżeli Sąd orzeknie rozwód bez orzekania o winie, w wyroku Sąd nakarze zwrócić powodowi połowę uiszczone opłaty tj. 300,00 pln. Dalsze koszty Sądowe zależą od składanych wniosków dowodowych np.dowód z opinii specjalistów (gdy mamy do czynienia ze sporem o małoletnie dzieci).
Kolejną kwestią są wnioski o udzielenie zabezpieczenia, jeżeli nie jesteśmy ustawowo zwolnieni (np. strona uprawniona w przypadku alimnetów), opłata sądowa wyniesie - 100,00 pln od każdego złożonego wniosku. W przypadku gdy nie jesteśmy zadowoleniu z wydanego postanowienia (w przedmiocie zabezpieczenia), składając wniosek o uzasadnienie uiszczamy kolejne 100,00 pln.
Istnieje możliwość dokonania podziału majątku wspólnego w sprawie o rozwód (w praktyce na zgodny wniosek, jeżeli nie przedłuży to toczącego postępowania) - opłata sądowa 300,00 pln.
Koszty zastępstwa adwokackiego zależą od zawiłości sprawy. Podstawowym kryterium ustalania wynagordzenia jest rozróżnienie, czy mamy do czynienia z rozwodem bez orzekania o winie,czy też z orzeczeniem winy. Dodatkowo istotne będzie, czy pomiędzy stronami ma miejsce spór co do wysokści alimnetów, władzy rodzicielskiej, kontaktów, czy ustalenia miejsca zamieszkania dzieci.

Zobacz także::


Jaki jest czas oczekiwania na rozwód w Lublinie? ?

Otrzymałam/em pozew o rozwód, co dalej?

Ustanowienie rozdzielności majątkowej

Wyłączna wina za rozkład pożycia, skutki

Rozwód bez orzekania o winie - jak wygląda? Jakie są skutki?

Korzystanie ze wspólnego mieszkania małżonków po rozwodzie.

Alimenty przy rozwodzie, czy żądać ustalenia winy?

W jaki sposób ustalić kontakty ojca z dzieckiem? Czy pozostawić nieograniczone kontakty?

Udzielenie zabezpieczenia alimentów w sprawie o rozwód, od kiedy Sąd udzieli zabezpieczenia

Kiedy można żądać obniżenia bądź uchylenia obowiązku alimentacyjnego?

Zmiana wyroku rozwodowego po uprawomocnieniu się

Opieka naprzemienna po planowanych zmianach w 2019 roku.

Rozwody Adwokat Lublin

Negatywne przesłanki- nie chcę rozwodu

Adwokat Lublin